Astanga Yoga

Astanga Yoga er et dynamisk yogasystem, der synkroniserer åndedræt med bevægelse, vinyasa. Yogasystemet dækker over en otte grens yoga.
Det giver øget styrke, fleksibilitet, udholdenhed, balance og ikke mindst afspænding.

Teknik

Stillingerne er forbundet i et flow, så stillingerne afløser hinanden. Der er til hver øvelse fastlagt hvornår man i denne øvelse skal trække vejret ind og ud. På samme tid er det også fastlagt hvordan man bevæger sig med åndedrættet fra den ene øvelse til den næste. Dette flow, vinyasa, er med til at holde på varmen og intensisteten i udførelsen af Astanga Yoga og virker meget udrensende for kroppen.

Teknikken man bruger til udførelse af Astanga Yoga består af det særlige åndedræt, ujjayi, kropslåse, bandhas og visuelle fokuspunkter, drishti. Disse tre teknikker kaldes tilsammen Tristana og opleves som en meditation i bevægelse. Kropslåsene, bandhas, skal ses som en kropsholdning og støtte fremfor en låst krop.

Astanga Yoga serier

Astanga Yoga er fastlagt i serier af øvelser, der hænger sammen og som åbner for krop og sind. Hver øvelse er forberedelsen til den næste ligesom hver serie er forberedelsen til den næste. Serierne avancerer og udfordrer dermed mere og mere i krop og sind.

Første serie, Yoga Chikitsa, som betyder yogaterapi, udrenser og styrker kroppen. Derudover retter denne serie også op i kroppen. Første serie er den helt fundamentale serie og skaber grundlag og åbning for de øvrige serier.

Anden serie, Nadi Shodhana, beskæftiger sig mere med nervesystemet, hvor den udrenser og styrker dette. Serien opleves som mere intens end første serie.

Øvrige serier, Sthira Bhaga, udfordrer endnu mere krop og sind. De er mere intense og udvikler styrke, kropskontrol, udholdenhed og fleksibilitet.

Der er ingen hastværk ved udførelse af Astanga Yoga, det er vigtigt at man bruger teknikkerne til at skabe kontakt og forståelse til sig selv, krop og sind.

Udførelse og opbygning

Hver serie starter med solhilsner, som kan ses som en form for opvarmning. Disse varmer kroppen godt op og bringer krop og sind sammen gennem den anvendte teknik. Herefter består øvelserne af stående stillinger, siddende stillinger osv. og hver serie slutter med afsluttende stillinger, som køler kroppen roligt ned igen, Endelig slutter serien med afspænding/ afslapning.