Undervisning

Der udbydes undervisningshold, som favner alle fra helt nye begyndere til de mere øvede og avancerede til Astanga Yoga.

Begynderhold
Undervisningsholdet er til dig, som slet ikke har prøvet Astanga Yoga før eller som ønsker en blid opstart. Holdet starter med blid introduktion til Astanga Yoga og gennem et forløb giver dig en yogaserie, som du kan øve på og gå mere i dybden med. Tilmeld dig begynderholdet her


Guidet øvet hold

Holdet her guides gennem Astanga Yogaens serie af øvelser og øver rutinen og teknikken i denne yogaform. Der vil undervejs blive sat fokus på særlige aspekter af yogaen. Holdet giver dig mulighed for at komme dybere i yogaen. Tilmeld dig det øvede hold her

Mysore
Holdet her udfører selvstændigt øvelser, som er introduceret på tidligere hold. Du kan nogenlunde huske rækkefølgen af øvelser. Underviseren følger din yoga og korrigerer øvelser undervejs stille og roligt. Denne måde at udføre yoga på hjælper dig med at bringe det lærte sammen som helhed og udvikle din individuelle yogapraksis.
Undervisningen vil foregå på den måde, at du har mulighed for at komme og starte din yoga kl. 19 og 20 alt efter bekræftelsen på din tilmelding. Se dog skemaet for de gange, der er guidet yoga undervisning. Tilmeld dig det øvede hold her

Workshops eller privat undervisning
Hvis du har ønsker om arrangering af en workshop eller privat undervisning, så skriv for at aftale nærmere, kontakt her

Generelt
Når man starter på Astanga Yoga er det en god ting, at få guidet undervising. På den måde lærer man måden at bevæge sig på i yogaen og skabe kontrol med sin krop i forhold til øvelserne. Lærerens rolle her er at styre undervisningen og serien af øvelser gennem hele lektionen – derguides verbalt og ved at vise udvalgte stillinger.
På sigt går øvelsen i Astanga Yoga ud på, at bevæge sig over mod selvkontrol og eget ansvar. Det skal forstås på den måde, at man følger sin egen vejrtrækning og styrer selv sin yogapraksis fra start til slut. Lærens rolle her er at støtte og give individuel vejledning. Når eleven selv styrer øvelserne og bruger egen vejrtrækning, skaber det bedre mulighed for at gå dybere i Astanga Yoga.